R & P Consulting Nederland

R & P Reimer & Partner Asien-Pazifik Consulting Group is een bedrijsadviesbureau dat gespecialiseerd is in hetadviseren van Nederlandse bedrijven m.b.t. de Aziatisch-Pacifische markten.
Wij werken voor u in Indonesie, Maleisie, Singapore, Thailand, Vietnam, China, Korea en Hongkong. Bovendien zullen onze partnerbureaus in Hongkong, Shanghai en binnenkort ook in Qingdao voor u werkzaam zijn op de Chinese markten.
Het plan bestaat om nog meer bureaus in bovenstaande landen te openen.
Oe Zuidoost-Aziatische markten zijn de markten van de toekomst en vaak ook al de markten van vandaag. Dit gebied is echter een vrij gesloten en weinig doorzichtige markt. In Nederland beschikt men meestal niet over betrouwbare marktgegevens en informatie betreffende interessante samenwerkingspartners. Bovendien gelden er uiterst verschilIende wettelijke bepalingen in de afzonderlijke landen en verschilt de bedrijfspraktijk op de diverse markten van Zuidoost-Azie zeer van de Nederlandse bedrijfspraktijk. Verder is er ook nog te weinig kennis van politieke en organisatorische details, verschilIen in mentaliteit en cultuur etc. en ontbrekende contacten met de juiste onderhandelings­partners enz ..
Het juiste ondernemersplan voor het Aziatisch-Pacifische gebied kan een Nederlandse onderneming derhalve alleen ontwikkelen als het enerzijds over de noodzakelijke marktgegevens beschikt en anderzijds de specifieke problematiek betreffende zakelijke activiteiten ter plekke kent en dan bekeken vanuit Nederlands oogpunt!
Uiteraard kan de Nederlandse onderneming die de Aziatisch-Pacifische markt wil betreden (zakelijke connectjes op het gebied van im- en export alsook joint ventures) of een productielijn wil opzetten de diverse landen zelf bezoeken en zich ter plekke door aanbevolen advis'eurs laten inlichten. Het resultaat is echter onzeker, want zowel de adviseur, de onderhandelingspartner alsook het bedrijf zijn onbekend. Een ding is echter zeker: u maakt om te beginnen kosten en uw tegenpartij denkt daarbij niet volgens Nederlandse maatstaven.
Ons concept richt zich erop via advies in Nederland de voor Nederlandse ondernemingen interessante markten te bepalen en zo door de juiste opzet onnodige kosten te besparen en de energie van het bedrijf op de geschikte markt te richten.
Oe specifieke marktgegevens verzamelen wij voor iedere ge"interesseerde Nederlandse onderneming afzonderlijk ter plekke op de relevante markten. Oe gegevens zijn actueel en op de specifieke behoefte van onze dient betrokken.
Onze adviesmogelijkheden voor het Aziatisch-Pacifische gebied zijn veelomvattend.